V rámci európskeho projektu ERASMUS + sa študenti Vyššieho odborného štúdia zúčastnili mesačnej pracovnej stáže v Spolkovej republike Nemecko, v meste Jena.

Zo študijného odboru „Financie“ boli vybrané študentky Ivana RehakLucia Šteffeková, v rámci odboru „Cestovný ruch“ študenti Patrik LongauerPeter Simon.

Ivana pracovala vo firme JenInk, kde sa oboznámila so spracovaním, obehom a archiváciou dokladov, reklamáciami, tovarovým hospodárstvom a  jeho evidenciou v ekonomickom softvéri.

Lucia bola zaradená do projektovej firmy ÜAG, kde jej bola umožnená participácia na rozbiehajúcom sa projekte orientovanom na slovenský trh. Jej prínos spočíval v zmapovaní podmienok, vytvorení kontaktov pre spoluprácu so Slovenskom v oblasti sprostredkovania pracovných príležitostí našim kvalifikovaným odborníkom.

Patrik a Peter využili nadobudnuté vedomosti zo svojho odboru v gastronomickom zariadení, v renomovanom Hoteli „ Zur Noll“. Boli zameraní na oblasť služieb zákazníkom – rezervácie, monitoring, marketingová stratégia, komunikácia v cudzom jazyku.

Vybraní študenti si mali možnosť prehĺbiť jazykové znalosti, overiť si odborné znalosti v praxi, ako aj upevniť pracovné návyky a zažiť pracovnú atmosféru v nemeckej firme. Okrem pracovných skúseností mali možnosť zažiť atmosféru nie len Jeny, ale aj viacerých nemeckých miest ako Berlín a Hamburg. Po absolvovaní stáže získali certifikát ako referenciu, ktorá v dnešnej dobe hrá významnú úlohu pri uchádzaní sa o zamestnanie.