Aktuality

Oznam o diaľkovom štúdiu

Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava otvára od 1. septembra 2018  4 - ročné diaľkové štúdium – študijný odbor 6317 M obchodná akadémia.

Prijímame študentov  aj do vyšších ročníkov.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava