Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava otvára od 1. septembra 2018  4 - ročné diaľkové štúdiumštudijný odbor 6317 M obchodná akadémia.

Prijímame študentov  aj do vyšších ročníkov.