Rozvrh – diaľkové štúdium 3. 9. 2018 (pondelok)

3.9.2018

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

13.40 – 14.25

14.30 – 15.15

15.20 – 16.05

16.15 – 17.00

17.05 – 17.50

17.55 – 18.40

18.45 – 19.30

II. AD

 

A14

MAT

TD

MAT

TD

SJL

VI

SJL

VI

NEJ

PK

ANJ

DI

ANJ

DI

III. AD

 

A13

UCT

KB

UCT

KB

MAT

TD

MAT

TD

SJL

VI

SJL

VI

NEJ

PK

IV. AD

 

A11

SJL

VI

SJL

VI

UCT

TO

UCT

TO

EKC

TO

ADK

HT      A15

ADK

HT      A15