Aktuality

Dôležitý oznam

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa BSK bude v rámci preventívnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu prerušené vyučovanie od pondelka 9. 3. 2020 do piatku 13. 3. 2020. Výučba bude prebiehať e-learningovou formou, tzn. že žiaci sú povinní sledovať Edupage, svoje mailové konto a riešiť úlohy, ktoré im vyučujúci zadajú. V prípade potreby pokojne kontaktujte svojich učiteľov, triednych učiteľov alebo vedenie školy.

Informácie pre rodičov, ako postupovať pri dávke ošetrovné v prípade podozrenia na koronavírus nájdete na stránke Sociálnej poisťovne a na stránke BSK https://bratislavskykraj.sk/zamestnanie/

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava