Aktuality

DÔLEŽITÝ OZNAM 2

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov z ústredného krízového štábu prerušuje vyučovanie na školách v období od 16. do 27. marca 2020 vrátane. Oficiálne usmernenie ministerky tu: https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/
Riaditeľ OA Dudova v tejto súvislosti dôrazne upozorňuje rodičov žiakov a samotných žiakov, že nejde o riaditeľské voľno ani prázdniny! Žiaci a rodičia sú povinní sledovať Edupage, maily a internetovú stránku školy. V priebehu prerušenia vyučovania totiž naďalej platí, že žiaci sú povinní riešiť úlohy pridelené učiteľmi, vypracovávať zadania a komunikovať s učiteľmi.
Ďakujem rodičom, že dbajú o zdravie našich žiakov a rešpektujú všetky pokyny, ktoré boli doposiaľ vydané v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku.
Všetkým želám najmä pevné zdravie.

Mgr. Dominik Križanovič, riaditeľ

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava