1954/55 - vznik školy
  - Hospodárska škola
  - ako jedna z prvých sajostatných škôl pre štúdium popri zamestnaní
  - večerné a diaľkové štúdium
  - adresa: Palisády 44, Bratislava
     
1964/65 - zmena názvu školy - Ekonomická škola
  -

(trojročné štúdium) - denné

  - Stredná ekonomická škola (päťročné štúdium s maturitou) -
    denné, večerné a diaľkové štúdium
  - adresa: Palisády 38, Bratislava
     
1983/84 - Stredná ekonomická škola
  - denné štvorročné od roku 1985
  - denné pomaturitné, večerné, diaľkové
  - adresa: Zochova 6/8
     
1990 - Obchodná akadémia, obchodná škola, vyššia odborná škola
  - denné štvorročné, dvojročné štúdium - obchodná škola
  - štvorročné štúdium popri zamestnaní, diaľkové a večerné
  - trojročné denné pomaturitné štúdium s názvom Vyššia odborná škola
  - adresa: Zochova 6/8 a VOŠ Panenská
     
1998 - zmena: Obchodná akadémia a vyššie odborné štúdium pri obchodnej akadémii
  - adresa: OA - Dudova 4, Bratislava; VOŠ - Krásnohorská 14, Bratislava