Informácie

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

mesiace február a marec sú okrem iného aj mesiacmi daňových priznaní. Vy, ako zamestnanci, mesačne z Vášho príjmu odvádzate štátu preddavok na daň z príjmov, o čom sa naši žiaci učia aj na hodinách Daňovej sústavy. Podnikatelia zasa začiatkom roka bilancujú svoje náklady a výnosy a vyčísľujú základ dane, čo naši žiaci prakticky trénujú na Účtovníctve a Ekonomických cvičeniach.

K 31. marcu sa zvyčajne podáva daňové priznanie k dani z príjmov (fyzických aj právnických osôb). Z vyčíslenej dane, ktorá inak ide štátu, je možnosť venovať 2 % rôznym občianskym združeniam.

Naša škola má založené občianske združenie OADUD. Týmto Vás v mene riaditeľa školy prosím o pomoc – spomínané 2 % dane, ktoré našej škole výrazne pomôžu skvalitniť a modernizovať vyučovací proces.

Ak ste sa rozhodli našej škole pomôcť, sme Vám nesmierne vďační. Uvádzame aj stručný návod, ako postupovať:

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava