Organizácia školského roka

Školský rok 2019/2020 sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína

2. septembra 2019 (pondelok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020  a končí sa 30. júna 2020.

 Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

 Prázdniny

 Posledný deň

 vyučovania pred

 začiatkom prázdnin

 Termín prázdnin

 Začiatok

 vyučovania po

 prázdninách

 jesenné

 29. október 2019

 (utorok)

 30. október –

 31. október 2019

 4. november 2019

 (pondelok)

 vianočné

 20. december 2019

 (piatok)

 23. december 2019

 – 7. január 2020

 8. január 2020

 (streda)

 polročné

 31. január 2020

 (piatok)

 3. február 2020

 (pondelok)

 4. február 2020

 (utorok)

 jarné 

 Bratislavský kraj

 Nitriansky kraj

 Trnavský kraj

 14. február 2020

 (piatok)

 17. február –

 21. február 2020

 24. február 2020

 (pondelok)

 Banskobystrický kraj 

 Žilinský kraj

 Trenčiansky kraj

 21. február 2020

 (piatok)

 24. február –

 28. február 2020

 2. marec 2020

 (pondelok)

 Košický kraj

 Prešovský kraj

 28. február 2020 (piatok)

 2. marec –

 6. marec 2020

 9. marec 2020

 (pondelok)

 veľkonočné

 8. apríl 2020

 (streda)

 9. apríl –

 14. apríl 2020

 15. apríl 2020

 (streda)

 letné

 30. jún 2020

 (utorok)

 1. júl –

 31. august 2020

 2. september 2020

 (streda)

TERMÍNY ZRŠ:
18. 09. 2019 – triedne aktívy ZRŠ
11. 12. 2019 – triedny aktív + informačný deň
15. 04. 2020 – triedny aktív + informačný deň

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava