AIESEC –Educate Slovakia

V týždni od 28.01 do 31.01. 2019 sa naša škola zapojila do projektu Educate Slovakia, ktorý je organizovaný medzinárodnou študentskou organizáciou AIESEC. Tento rok sme hostili 2 študentky - dobrovoľníčky, Biu z Brazílie a Lizu z Ruska, ktoré mali každý deň 5 - hodinové bloky konverzácie v anglickom jazyku so žiakmi tretieho ročníka (III.A v pondelok a utorok , III.B v stredu a štvrtok). Program bol veľmi obohacujúci pre obe strany. Študentky, ktoré sú približne v rovnakom veku ako naši tretiaci, rozoberali na hodinách rôzne témy a problémy mladých ľudí, ktoré sú spoločné a týkajú sa mladých na celom svete, ale aj také, ktoré sú špecifické pre jednotlivé krajiny. Naši žiaci sa takto mohli dozvedieť veľa zaujímavých faktov o živote v Rusku aj vzdialenej Brazílii, a zároveň si precvičiť konverzáciu v anglickom jazyku.

 AIESEC 2019

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava