Protokol 11.05.2015

Protokol o vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov na automaty rýchleho občerstenia za dňa 11. 05. 2015

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava