Štúdijné odbory na voš

Cestovný ruch

Cestovný ruch

Absolvent vyššej formy štúdia CR je kvalifikovaný odborník, ktorý štúdiom získava súbor teoretických poznatkov a praktických návykov v ekonomickej, psychologickej a spoločenskej, technicko - technologickej, informačnej, právnej, geografickej, kultúrno historickej oblasti cestovného ruchu a dobrú cudzojazyčnú prípravu pre ich aktívne využívanie v cestovnom ruchu.

Financie
Financie

Príprava absolventa akcentuje praktickú stránku výučby s cieľom adaptácie absloventa v trhovo orientovanej praxi na úrovni širokého spektra podnikateľských subjektov. Všeobecne sú žiaci pripravovaní pre vyššie riadiace funkcie v stredných a malých spoločnostiach, alebo pre funkciu stredného a vyššieho manažmentu vo veľkých podnikoch a organizáciách, finančných inštitúciách, bankách a poisťovniach.

Medzinárodné podnikanie
Medzinárodné podnikanie

Nový typ školy poskytujúci vyššie odborné štúdium, jej orientácia a špecializácia štúdia na medzinárodné podnikanie si kladie za cieľ vychovať v priebehu troch rokov absolventov na vysokej úrovni vo všetkých smeroch.