Prijímacie konanie na voš

Rozhodnutie o neotvorení 1. ročníka na VOŠ

Vzhľadom na nedostatočný počet uchádzačov o štúdium, ktorí splnili kritériá prijímacieho konania na štúdium na VOŠ pri OA Dudova, Bratislava, oznamujeme, že pre školský rok 2017/2018 sa 1. ročník študijného odboru 6314 Q Cestovný ruch, študijného odboru 6310 Q financie a študijného odboru 6335 Q medzinárodné podnikanie,

NEOTVÁRA.

V prípade záujmu o štúdium v budúcom školskom roku nás kontaktujte a budete zaradení do 1. ročníka v šk. r. 2018/2019.


 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava