Študijné odbory

cr

Absolvent vyššej formy štúdia CR je kvalifikovaný odborník, ktorý štúdiom získava súbor teoretických poznatkov a praktických návykov v ekonomickej, psychologickej a spoločenskej, technicko - technologickej, informačnej, právnej, geografickej, kultúrno historickej oblasti cestovného ruchu a dobrú cudzojazyčnú prípravu pre ich aktívne využívanie v cestovnom ruchu.

fin
Príprava absolventa akcentuje praktickú stránku výučby s cieľom adaptácie absloventa v trhovo orientovanej praxi na úrovni širokého spektra podnikateľských subjektov. Všeobecne sú žiaci pripravovaní pre vyššie riadiace funkcie v stredných a malých spoločnostiach, alebo pre funkciu stredného a vyššieho manažmentu vo veľkých podnikoch a organizáciách, finančných inštitúciách, bankách a poisťovniach.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava