Aktivity

Čo je to Európska únia, ako funguje, prečo a ako vznikla?

Čo je to Európska únia, ako funguje, prečo a ako vznikla? Bol Svätopluk prvým starým Európanom?

Na tieto a podobné otázky hľadali naši žiaci odpoveď 25. 9. 2019 v Novej Cvernovke v Bratislave. Cielené hry a modelové situácie im umožnili uvedomiť si význam členstva v EÚ a pochopiť dejinné súvislosti 20. storočia. Nadobudnuté skúsenosti využijú pri ďalších aktivitách, ktoré súvisia s Európskou úniou.

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava