Aktivity

LingvaFest'

26. september je už niekoľko rokov vyhlásený za Medzinárodný deň európskych jazykov. Oslavou tohto dňa bolo aj podujatie LINGVAFEST', ktoré sa uskutočnilo v dňoch 26.09 – 27.09 v priestoroch Ekonomickej univerzity. Vo štvrtok 26.09 ho navštívili žiaci II.BIII.B triedy spolu s vyučujúcimi anglického jazyka. Avšak okrem angličtiny tu boli zastúpené mnohé iné európske jazyky, ktoré možno študovať aj na Slovensku, a dokonca sme mohli navštíviť aj prezentácie niektorých netradičných mimoeurópskych jazykov. Veľmi zaujímavé a vtipné bolo však aj vystúpenie Daniela Heviera o postavení slovenčiny. Študentov zaujala prednáška Lýdie Machovej o učení sa slovíčok metódou Goldlist, ktorú možno niektorí aj vyskúšajú pri štúdiu cudzích jazykov a pomôže im zvládnuť jazyky lepšie a rýchlejšie

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava