Aktivity

Green Day Festival pre študentov

Naši žiaci sa zúčastnili 27. septembra 2019 festivalu Green Day v Novej Cvernovke. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o zdravom životnom prostredí, o budovaní zelených striech, o správnom triedení odpadu a o výhodách elektromobilov.

Svoje nadobudnuté vedomosti využijú v škole, kde budú ostatných formou prezentácii informovať o rôznych možnostiach separovaného zberu.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava