Aktivity

„Eurostretnutie“ na Palisádach

V Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu v Bratislave sa 2. októbra 2019 stretli účastníci súťaže Euroscola z dvoch škôl – z obchodnej akadémie na Dudovej v Bratislave a z obchodnej akadémie v Prievidzi.

Naši žiaci si spolu s kamarátmi z Prievidze vypočuli nové informácie o Európskej únii, po prednáške diskutovali o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. Pre žiakov oboch škôl bola dôležitá aj vzájomná výmena skúseností z doterajšej práce v Euroscole.

Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie, tentokrát v Prievidzi.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava