Aktivity

KYBERŠIKANOVANIE - nebezpečenstvo v elektronickej podobe.

kybersikanaDnešná mládež trávi na sociálnych sieťach i niekoľko hodín denne.

Vzhľadom na sofistikované využitie technológií sa do popredia dostáva kyberšikana. Preto je dôležitá prevencia.

Z tohto dôvodu sme na škole pripravili pre našich žiakov 1. ročníka v spolupráci s PZ Bratislava V ( kpt. Mgr. Grísová) prednášku spojenú s besedou o negatívach a dôsledkoch správania sa na internete.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava