Aktivity

Svetový deň sporenia

31. október je Svetovým dňom sporenia. Pri tejto príležitosti sme so žiakmi III. ročníka na hodinách matematiky riešili praktické úlohy a overovali tak ich finančnú gramotnosť.

Aplikovali vedomosti získané v predmetoch matematika, hospodárske výpočty a štatistika a podniková ekonomika.

Snažíme sa zvýšiť povedomie našich žiakov o význame úspor pre domácnosti i ekonomiku krajiny, o možnostiach investícií a výhodnosti čerpania úverov.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava