Aktivity

Beseda o EU

20191025 090556V piatok 25. októbra 2019 sme na našej škole privítali poslanca Európskeho parlamentu pána Ivana Štefanca.

Ivan Štefanec už niekoľko rokov spolupracuje so školami, preto sme aj my uvítali možnosť vypočuť si informácie a nové správy z Európskeho parlamentu „z prvej ruky“. Rozprávali sme o aktuálnych otázkach, ktoré sa riešia v rámci EÚ, napr. Brexit, imigranti, rozširovanie EÚ. Samozrejme, zaujímali sme sa aj o postavenie Slovenska v Únii.

Besedu sme zakončili súťažou cez aplikáciu Kahoot!, kde si žiaci mohli overiť svoje znalosti o Európskej únii a o práci europoslancov. Získané informácie môžu využiť na ďalších hodinách.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava