Aktivity

Návšteva v NBS

Dňa 07.11.2019 sa trieda IV.B zúčastnila interaktívnej prednášky v NBS na tému Úloha NBS v EUROSYSTÉME.

Prednášku viedol Ing. Ján Maskaľ – expert na medzinárodné vzťahy z Odboru kancelárie guvernéra NBS. Žiakom odborne a veľmi zrozumiteľne vysvetlil postavenie a úlohy Národnej banky Slovenska v Európskom systéme centrálnych bánk. Vysvetlil štruktúru a úlohy riadiacich orgánov Európskej centrálnej banky a význam NBS pri rozhodovaní o zásadných otázkach týkajúcich sa Eurosystému a Eurozóny.

Žiaci využili príležitosť a kládli zaujímavé otázky týkajúce sa budúcnosti spoločnej meny a Eurozóny priamo odborníka z praxe.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava