Aktivity

ŠÍRENIE OSVETY DARCOVSTVA KRVI

MUDr. Olejárová Mária z Národnej transfúznej služby SR oslovila našich žiakov štvrtých ročníkov na tému darcovstva krvi.

Prednáška spojená s prezentáciou a odbornou diskusiou mala veľký význam, pretože žiaci dostali dôležité informácie na túto tému.

Žiaci si uvedomili to najdôležitejšie. Krv je jednou z najvzácnejších tekutín a jeden darca dokáže zachrániť niekoľko ľudských životov.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava