Aktivity

Prevencia – súčasť edukačného procesu

nie nasiliu na zenach25. november je označený ako Medzinárodný deň pre odstránenie násilia páchaného na ženách.

O tom, ako rozpoznať takéto násilie, aké rôzne formy môže mať a čo robiť, keď sa žena stane obeťou násilia sa rozprávali naši prváci (29. XI. 2019) s policajnou preventistkou z okresného PZ Námestie hraničiarov kpt. Mgr. G. Grísovou.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava