Aktivity

OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

10. decembra si pripomíname Medzinárodný deň ľudských práv. V tento deň bola Valným zhromaždením OSN vyhlásená Všeobecná deklarácia ľudských práv. My sme si ju pripomenuli súťažou Olympiáda ľudských práv. Súťažiaci mali možnosť vyjadriť svoj názor na rôzne témy, ktoré súvisia s uplatňovaním ľudských práv.

Víťazi súťaže:    1. miesto – Denis Remenár, I. C

                         2. miesto – Sára Majzúnová, II. A

                         3. miesto – Arian Selimovič, I. C

Víťazom srdečne blahoželáme!

 20191209 101930

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava