Súťaže

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY Z NEMECKÉHO JAZYKA

30. ROČNÍK

V stredu, 20. 11. 2019, prebehlo školské kolo Olympiády z  nemeckého jazyka. Študenti absolvovali porozumenie počutého textu, čítaného textu, gramaticko – lexikálnu a ústnu časť.

Porota zo všetkých účastníkov určila víťazov.

 KATEGÓRIA  2D  
 1. miesto  Nicola Mezeiová III.B 
 2. miesto  Mária Mentusová III.B
 3. miesto  Adam Bezručka II.A
     
 KATEGÓRIA  2C /germanofónni študenti/
1. miesto Veronika Rakvicová III.B

 

 VÍŤAZOM GRATULUJEME !

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava