Súťaže

Olympiáda v anglickom jazyku má už 30 rokov.

en flag towerTento školský rok prebieha už 30. ročník olympiády v anglickom jazyku. Aj naša škola sa pravidelne zapája do tejto súťaže a vždy na konci novembra organizujeme školské kolo pre dve kategórie: 2A – pre prvý a druhý ročník a 2B – pre tretiakov a štvrtákov.

Tento rok súťažilo spolu 17 žiakov, ktorí si zmerali sily v ovládaní anglickej gramatiky a slovnej zásoby, v porozumení prečítanému a vypočutému textu, rovnako aj v schopnosti porozprávať krátky príbeh na základe obrázka. V tejto časti mohli ukázať nielen znalosť jazyka, ale aj tvorivosť a fantáziu.

 

Výsledky kategórie 2A

 

Výsledky kategórie 2B

1. miesto:

Patrícia Takáčová, II.B

      

1. miesto:

Adam Šulavík, IV.B

2. miesto:  

Enrico Ciutti, II.A

 

2. miesto:  

Alexandra Virágová, III.B

3. miesto:  

Patrik Kaňka, II.A

 

3. miesto:  

Aurel Kákoni, III.B

 

Víťazi oboch kategórií postupujú do okresného kola Bratislava V, ktoré sa bude konať 15. januára 2020. Budeme držať palce!

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava