Súťaže

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 2019/2020

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

05. 12. 2019 sa konalo na našej škole školské kolo OSJL. Zo 16 účastníkov po absolvovaní vedomostného testu, štylistickej časti a rétorického prejavu komisia vyhodnotila školské kolo:

Kategória A: 1. Zváč Marko (III.A), 2. Kákovi, A. (III. B), 3. Wunderlichová, V. (III. B)

Kategória B: 1. Brejka Patrik (1. A), 2. Haverlová, B. (2. B), 3. Fedák, F. (I. A)

Srdečne blahoželáme!

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava