Rada školy

Členovia Rady školy

 Ing. Martina Kabová

 predsedníčka RŠ - pedagogický zamestnanec školy

 Mgr. Ivana Virsiková

 podpredsedníčka RŠ - pedagogický zamestnanec školy

 Oľga Pellerová

 nepedagogický zamestnanec školy

 Mgr. Tibor Varga

 delegovaný za zriaďovateľa

 Mgr. Oľga Zaťková

 delegovaná za zriaďovateľa

 Ing. Lýdia Ovečková

 delegovaná za zriaďovateľa

 Ing. Ján Karman

 delegovaný za zriaďovateľa

 Adriana Kováčiková

 členka  RŠ - zástupca rodičov

 Andrea  Ščepánková

 členka  RŠ – zástupca rodičov

 Denisa Štaffenová

 člen RŠ  - zástupca rodičov

 Lucia Pavlíková

 zástupca  žiakov školy

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava