Kontakt

Kontaktné informácie

Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.

Adresa

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava

Vedenie školy

Mgr. Dominik Križanovič - riaditeľ školy

telefón: +421/02 62 41 24 04

Mgr. Iva Berešová - zástupkyňa riaditeľa školy

telefón: +421/02 62 41 24 04

Ing. Eva Grajcarová - zástupkyňa riaditeľa školy

telefón: +421/02 62 41 24 04

Telefón

Sekretariát: +421/02 62 41 24 04
Vrátnica:     +421/02 62 41 23 95

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava