2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

mesiace február a marec sú okrem iného aj mesiacmi daňových priznaní. Vy ako zamestnanci mesačne z Vášho príjmu odvádzate štátu preddavok na daň z príjmov, o čom sa naši žiaci učia aj na hodinách Daňovej sústavy či Podnikovej ekonomiky. Podnikatelia zasa začiatkom roka bilancujú svoje náklady a výnosy a vyčísľujú základ dane, čo naši žiaci prakticky trénujú na Účtovníctve a Ekonomických cvičeniach.

K 31. marcu sa zvyčajne podáva daňové priznanie k dani z príjmov (fyzických aj právnických osôb). Z vyčíslenej dane, ktorá inak ide štátu, je možnosť venovať 2 % rôznym občianskym združeniam.

Naša škola má založené občianske združenie OADUD. Týmto Vás v mene riaditeľa školy prosím o pomoc – spomínané 2 % dane, ktoré našej škole výrazne pomôžu skvalitniť a modernizovať vyučovací proces.

Ak ste sa rozhodli našej škole pomôcť, sme Vám nesmierne vďační. Uvádzame aj stručný návod, ako postupovať:

Ako postupovať

  • do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň,

  • požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane,

  • z potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane, čo je maximálna suma, ktorú môžete škole darovať (najmenej však 3 €),

  • vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane,

  • obe tlačivá (Vyhlásenie o poukázaní aj Potvrdenie o zaplatení dane) doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

Som Vám nesmierne vďačný za Vašu pomoc a týmto sa zaväzujem, že Vaše príspevky pre OADUD budú použité výhradne na zefektívnenie a zmodernizovanie vyučovacieho procesu.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava