Študenti

Obchodná akadémia Dudova získala na obdobie 2021 – 2027 európsky grant na projekty Erasmus+.

Vďaka tomuto grantu sa študenti a učitelia našej školy môžu zúčastňovať odbornej praxe v zahraničí, job- shadowingu a vzdelávania v krajinách Európskej únie.

Dôležitým prínosom aktivít pod záštitou Erasmus+ je spoznávanie kultúr a krajín Európskej únie, zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku, začleňovanie sa do spoločnosti v európskom meradle. Naším cieľom je vychovať zo žiakov Obchodnej akadémie Dudova zdravo sebavedomých a rozhľadených mladých ľudí, ktorí sa nestratia ani doma, ani v zahraničí.

O aktivitách študentov a učiteľov našej školy vás budeme priebežne informovať na týchto stránkach.

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava