Školské projekty

eTwinning projekt ako súčasť kvalitného vzdelávania

Naša škola si uvedomuje, že kvalitné vzdelávanie je rozhodujúce pre osobný, sociálny a profesionálny rozvoj žiaka.

Etwinning projekt nám ponúka možnosť prekročiť hranice tradičného vzdelávania, pričom umožňuje žiakom spájať sa na diaľku s inými školami, komunikovať v bezpečnom virtuálnom prostredí, spoločne pracovať na projekte, spoznávať nové krajiny, zvyky a tradície.

Svojou aktívnou účasťou si žiak zdokonaľuje komunikačné zručnosti, učí sa nadviazať kontakt a zdieľať informácie v anglickom jazyku, pracuje s online nástrojmi, ktoré podporujú jeho digitálnu gramotnosť a získava informácie novou, zábavnou a inovatívnou formou.

V tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do dvoch projektov:

1.F – Non-Traditional Ways of Learning English Grammar

2.C 2.sk – Dive Into the World of Artificial Intelligence

Bližšie informácie ako aj práce žiakov sú dostupné na našich blogoch:

https://englishgrammaroa.blogspot.com/

https://umelainteligenciaoa.blogspot.com/

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava