Deň otvorených dverí Online

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 27. JANUÁRA 2022 OD 14:00 DO 16:30

Vážení rodičia, milí žiaci!

Dovoľujeme si Vás pozvať na online Deň otvorených dverí Obchodnej akadémie, Dudova v Bratislave. Online DOD sa bude konať vo štvrtok 27. januára 2022 v čase od 14:00 do 16:30. Počas tohto dňa sa môžete porozprávať s učiteľmi a žiakmi prostredníctvom MS Teams.  

Online stretnutie je určené pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov ZŠ, ktorí majú záujem o štúdium na štvorročnom odbore OA alebo päťročnom odbore - bilingválnom.

Vytvorili sme 6 miestností:

  1. Na slovíčko s pánom riaditeľom
  2. Odbor 5 – ročný bilingválny
  3. Odbor 4 – ročný OA, výchovné poradenstvo a školská psychologička
  4. Odbor 4 – ročný OA zameranie rozšírená športová príprava
  5. Odbor 4 – ročný OA zameranie marketing vo finančných službách, prijímacie pohovory, termíny
  6. Štúdium jazykov

Učitelia a žiaci poskytnú odpovede na vaše položené otázky, prípadne napísané do chatu počas online stretnutia. Adresy do miestností vám zašleme mailom po vyplnení a odoslaní nasledovného  formulára


Tešíme sa na Vás.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava