PRIJÍMACIE KONANIE – ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

26. 02. 2021 –  Zverejnenie kritérií pre prijatie žiakov na päťročné štúdium

26. 02. 2021 – Zverejnenie kritérií pre prijatie žiakov na štvorročné štúdium

Plán výkonov pre školský rok 2021/2022 – zriaďovateľom schválený návrh

Študijný odbor

 Plánovaný počet  

prijatých žiakov

 T ermín

 podania prihlášky 

 Termín

 prijímacích skúšok 

Prijímacie

skúšky

6317 M
 obchodná akadémia 

spolu
90 žiakov

do 16. 04. 2021

I. termín

03. 05. 2021

(04. 05. 2021)

II. termín

10. 05. 2021

(11.05. 2021)

  slovenský jazyk 
matematika

6317 M
obchodná akadémia

marketing vo

 finančných službách  

do 16. 04. 2021

6317 M
obchodná akadémia 

s rozšírenou

 športovou prípravou 

do 16. 04. 2021

6317 M 74
obchodná akadémia 

bilingválne štúdium

 (slovensko-anglické) 

24 žiakov

do 16. 04. 2021

I. termín

05. 05. 2021

(06. a 07. 05. 2021)

II. termín

12. 05. 2021

(13. a 14. 05. 2021)

 test

 všeobecných

 jazykových schopností 

 slovenský jazyk

 matematika

6317 M 74
obchodná akadémia 

bilingválne štúdium

(slovensko-anglické)

24 žiakov

do 16. 04. 2021

I. termín

05. 05. 2021

(06. a 07. 05. 2021)

II. termín

12. 05. 2021

(13. a 14. 05. 2021)

 test

 všeobecných

 jazykových schopností 

 slovenský jazyk

 matematika

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava