Študijný odbor

Plánovaný počet prijatých žiakov

Termín podania prihlášky na SŠ

Termín prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky

6317 M

obchodná akadémia

spolu

93 žiakov

 do 20. 03. 2024

 

I. termín

02. 05. 2024

II. termín

06. 05. 2024

slovenský jazyk

matematika

6317 M 74

obchodná akadémia bilingválne štúdium (slovensko-anglické)

spolu

62 žiakov

do 20. 03. 2024

I. termín

29. 04. 2024

II. termín

09. 05. 2024

test jazykových študijných predpokladov (ANJ) 

slovenský jazyk

matematika

 

Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania – 17. mája 2024 

Deň otvorených dverí: 29. novembra 2023 (streda) 8:30 - 14.00
  22. februára 2024 (štvrtok) 8:30 - 14:00

 

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava