Študijný odbor

 Plánovaný počet  prijatých žiakov

 Termín podania prihlášky na SŠ 

Termín prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky

6317 M

obchodná akadémia

spolu

93 žiakov

 

do 20. 03. 2023

 

 I. termín

 04. 05. 2023

 (05. 05. 2023)

 II. termín

 09. 05. 2023

 (10.05. 2023)

slovenský jazyk

matematika

6317 M

obchodná akadémia marketing vo finančných službách

6317 M

obchodná akadémia   s rozšírenou športovou prípravou

6317 M 74

obchodná akadémia   bilingválne štúdium (slovensko-anglické)

spolu

62 žiakov

do 20. 03. 2023

 I. termín

 02. 05. 2023

 (03. 05. 2023)

 II. termín

 11. 05. 2023

 (12. 05. 2023)

test jazykových študijných predpokladov

slovenský jazyk

matematika

 

Deň otvorených dverí: 1. decembra 2022 (štvrtok) 8:30 - 14.00
  7. februára 2023 (utorok) 8:30 - 14:00

 

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava