Podmienky prijímacieho konania na - bilingválne štúdium

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava