Otázky a odpovede

Často kladené otázky od uchádzačov ohľadom štúdia

V akom odbore môže žiak študovať na OA?
 • uchádzač o štúdium sa môže rozhodnúť medzi študijnými odbormi 6317 M - obchodná akadémia a 6317 M 74 – obchodná akadémia bilingválne štúdium
 • v študijnom odbore 6317 M – obchodná akadémia má možnosť vybrať si zo zameraní: -
  • obchodná akadémia
  • obchodná akadémia – marketing vo finančných službách
  • obchodná akadémia s rozšírenou športovou prípravou

 

Aké ponúka škola vybavenie učební?
  • v každej triede je smart tabuľa, na ktorú sa píše fixkami (odstránili sme prašnosť kriedových tabúľ)
  • trieda je rovnako vybavená data projektorom, plátnom a PC
  • odborné učebne na výučbu účtovníctva a ekonomických cvičení s programovým vybavením Omega, Olymp, Alfa Plus
  • odborné učebne na aplikovanú informatiku, administratívu a korešpondenciu, cvičnú firmu
  • moderné jazykové laboratórium a interaktívne tabule v jazykových triedach

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Napíšte nám.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava