Otázky a odpovede

Často kladené otázky od uchádzačov ohľadom štúdia

  • Prihlášku žiak podáva iba jednu – jedno tlačivo, na ktorom žiak končiaci 8. ročník môže uviesť maximálne dva talentové odbory. Žiak končiaci 9. ročník môže uviesť maximálne dva talentové a dva netalentové odbory. Žiak 9. ročníka sa tak pokojne môže prihlásiť na štúdium obchodná akadémia – bilingvál a zároveň aj na štvorročné štúdium obchodnej akadémie.

 

  • Na prihláške uvádzate 9 - miestny kód EDU ID 100000844 (Obchodná akadémia Dudova 4)
E-mail bol úspešne odoslaný!
E-mail bol úspešne odoslaný!
E-mail bol úspešne odoslaný!
E-mail bol úspešne odoslaný!
E-mail bol úspešne odoslaný!

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava