Podmienky štúdia

Podmienky uchádzačov o štúdium na Vyššom odbornom štúdiu v školskom roku 2020/2021

Prijímacie konanie na Vyššom odbornom štúdiu pri obchodnej akadémii Dudova 4, Bratislava

VOŠ pri OA Dudova 4, Bratislava otvára v šk. roku 2020/2021 študijný odbor:

6310 Q financie

Prijímacie konanie bude prebiehať v budove školy v termínoch:

23. júna 2020 o 9. 00 hod. - prvé kolo

25. augusta 2020 o 9. 00 hod. - druhé kolo

 Podmienky uchádzačov o štúdium na VOŠ

  • úspešné zloženie maturitnej skúšky,
  • podanie vyplnenej vysokoškolskej prihlášky s uvedením študijného odboru (bez poplatku) s priloženým životopisom a kópiou maturitného vysvedčenia,
  • maturanti, ktorí maturujú v roku 2020 predložia osobne, alebo poštou overené maturitné vysvedčenie hneď po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 13. júna 2020 na adresu školy,
  • osobná účasť na prijímacom konaní, ktoré pozostáva z  krátkeho  motivačného rozhovoru.

 Prihlášky posielajte do 13. 06. 2020 – prvé kolo a do 17. 08. 2020 druhé kolo

na adresu našej školy:

Vyššie odborné štúdium pri OA Dudova 4, 851 02 Bratislava

Triedu uvedeného študijného odboru neotvoríme v prípade nenaplnenia minimálneho počtu študentov:

6310 Q financie - minimálne 17

 Mgr. Dominik Križanovič

riaditeľ školy

 
 
 
 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava