Program GLOBE už aj na Slovensku!

Dnes 23. 6. 2021 sme sa zúčastnili záverečného online stretnutia účastníkov projektu GLOBE.

Je to prestížny medzinárodný vedecký a vzdelávací program, ktorý vedie americká vládna agentúra NASA. Tento školský rok sa do programu GLOBE prvýkrát zapojilo aj Slovensko. Sme veľmi radi, že aj naši žiaci patria k tým, ktorí v  projekte pracovali. Mali možnosť využívať rôzne vzdelávacie materiály a uskutočňovať merania v oblasti meteorológie.

Napriek tomu, že sme väčšinu aktivít museli realizovať online, bola to práca zaujímavá a podnetná.

 nas prvy rok v Globe spolu

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava