Podpora multilingválnych tried

image001V dňoch 15. – 17. júna sa Mgr. Denisa Schvartzová zúčastnila on-line workshopu Podpora multilingválnych tried, ktorý bol realizovaný v rámci dohody o spolupráci v oblasti inovačných metodík a hodnotenia jazykového vzdelávania medzi Európskym centrom pre moderné jazyky a Európskou komisiou. Cieľom workshopu bolo podporiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu detí cudzincov a preklenutie priepasti medzi žiakmi-cudzincami a ostatnými žiakmi.

Viac informácií nájdete na: https://www.statpedu.sk/sk/vyskum/vzdelavacie-aktivity/podpora-multilingvalnych-tried-ii/ a na www.ecml.at (odkaz na webové sídlo Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy).

image002

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava