Kam po skončení strednej školy?

gaudeamusDňa 13. októbra 2021 sa žiaci 4. ročníkov zúčastnili na výstavisku Incheba Expo veľtrhu Gaudeamus – prednáškové a konzultačné dni, ktorý je zameraný na pomaturitné a celoživotné vzdelávanie.

Veľtrh študentom ponúka aktuálne a komplexné informácie o štúdiu po maturite na univerzitách, vysokých školách na Slovensku, v Česku aj ostatných Európskych krajinách. Cieľom je priblížiť študentom náplň štúdia na ich škole, vysvetliť podmienky na prijatie, poskytnúť informácie pre výber vhodného študijného programu.

Veľtrh je príležitosťou na získanie potrebných informácií, ktoré majú pomôcť žiakom v ich rozhodovaní sa, kam po skončení štúdia na strednej škole.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava