Kyberšikanovanie ako novodobá forma agresie

cyberbullying 1920Pre dnešnú mládež je úplne samozrejmé „tráviť“ na internete a sociálnych sieťach i niekoľko hodín denne.

S využívaním internetu sa však objavuje nová forma patologických prejavov v medziľudských vzťahoch – kyberšikana.

Aby sme zvýšili povedomie žiakov o existujúcich rizikách a dôsledkoch správania sa na internete, v rámci preventívnych aktivít, sme na škole zorganizovali na túto tému besedu pre žiakov I. ročníka v spolupráci s PZ Bratislava V (kpt. Mgr. Grísová).

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava