Imatrikulácie 2021/202

V dnešný deň sa uskutočnili úspešné imatrikulácie prvých ročníkov. Všetkých päť tried bolo začlenených do našich radov zložením prísahy. Veríme, že si všetkých päť prváckych tried naplno užilo program, ktorého súčasťou bolo: karaoke, just dance, streľba, pingpongový slalom, zvuky praskajúcich balónov.... Za vašu účasť a aktívnu spoluprácu vám ďakujú žiaci 3.C, ktorí vám túto slávnosť pripravili.

(Nella, Arian, Tiffany, František, Barbora)

 

img_1887
img_1887
img_1888
img_1888
img_1890
img_1890
img_1892
img_1892
img_1894
img_1894
img_1896
img_1896
img_1898
img_1898
img_1902
img_1902
img_1915
img_1915
img_1918
img_1918
img_1922
img_1922
img_1925
img_1925
img_1926
img_1926
img_1937
img_1937
img_1948
img_1948
img_1956
img_1956
img_1968
img_1968
img_1976
img_1976
img_1981
img_1981
img_1988
img_1988
img_1992
img_1992
img_1996
img_1996
img_2002
img_2002
img_2014
img_2014
img_2022
img_2022
img_2027
img_2027
img_2034
img_2034
img_2040
img_2040
img_2052
img_2052
img_2067
img_2067
img_4891
img_4891

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava