Plagat 1

Festival slobody

Dňa 4.11.2021 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili filmovej prehliadky a diskusie v rámci Festivalu slobody. Festival slobody je multižánrový medzinárodný festival, ktorý pripomína a analyzuje obdobie neslobody na Slovensku, je organizovaný Ústavom pamäti národa. My sme konkrétne videli dva filmy Projekt Orwell 2+2=4? a žitopisnú drámu Pán Jones o hladomore na Ukrajine spôsobenú Stalinom v rokoch 1932 a 1933.

Žiaci po skončení filmu diskutovali s jeho režisérom na tému: „Sloboda znamená slobodne vyhlásiť, že dva a dva sú štyri. Ak je toto dané, všetko ostatné z toho vyplynie.“

Jedna z podstatných viet Orwellovho románu 1984 o totalitnej spoločnosti, zbavenej akejkoľvek slobody a ľudstva. Spoločnosť, ktorá ovláda svojich obyvateľov nepretržitou kontrolou myslenia, vymazávaním minulosti, oklieštením jazyka a prenasledovaním každého jedinca, ktorý len o milimeter vybočuje z davu. Režisér Václav Müller a kameraman Radim Letovský sa vydávajú po stopách veľkého vizionára.

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava