Develup

Critical thinking DevelUP

V rámci projektu DevelUP od spoločnosti AIESEC sme prijali ponuku workshopov zameraných na osobnostný rozvoj. Prezenčne žiaci II.E absolvovali workshop Kritické myslenie. Workshopy sú organizované interaktívnou a diskusnou formou. Súčasťou workshopov sú aktivity zamerané na lepšie uvedomenie si preberanej témy. Žiaci uvažovali nad témami a poskytnuté praktické rady a nástroje sa snažili efektívne aplikovať na praktický život a situácie. Žiaci by po absolvovaní mali vedieť vyhľadávať, ale hlavne porovnávať a zhodnotiť zdroje informácií, ktoré im ponúka web.

Untitled 1

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava