Odborná prednáška priamo z praxe

Spolupráca so spoločnosťou LeitnerLeitner Tax s.r.o. pokračuje prostredníctvom odborných prednášok, dnes na tému Majetok podniku na príklade z praxe.

V krátkom úvode sa tretiaci dozvedeli o spoločnosti LeiterLeitner, predmetom činnosti a pôsobení na medzinárodnom trhu. Zopakovali si teoretické učivo, ktoré nadobudli na predmete podniková ekonomika a plynulo lektorka žiakov uviedla do praktického príkladu od obstarávania majetku, vypracovania zaraďovacieho protokolu cez výpočet odpisov a vyradenie majetku z podnikania. Žiaci mali možnosť pracovať s informáciami na faktúrach, ktoré používali v príklade. Priestor zostal aj na zvedavé otázky a prezenty, ktorým sa veľmi potešili. Veľká vďaka patrí Miroslave Onuferovej, DipIFR – Audit Services

ll logo en

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava