Záložka do knihy spája slovenské školy

P. O. Hviezdoslav - 100. výročie úmrtia

B. S. Timrava – 70. výročie úmrtia

Pod týmto názvom Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila už 10. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy. Do projektu sa zapojila aj naša škola.

Prváci vyrábali umelecké diela – záložky, ktoré slúžia nielen na podporu čítania, ale umožňujú študentom nadviazať kontakty s vyžrebovanou partnerskou školou. V tomto roku sa ňou stala Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci..

  Záložka záložka 2

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava