Naučme sa viac o vode

nadacia BVSŠkola, na základe vypracovaného projektu, získala z grantového programu Nadácie BVS pre stredné školy „Naučme sa viac o vode 2021“ finančné prostriedky, ktoré použila na nákup filtračného dávkovača vody bez nutnosti vymieňania barelov.

Cieľom projektu je zvýšiť popularitu a záujem o pitie nesladenej vody u študentov a zamestnancov našej školy, ako aj osvojenie si prirodzeného pitného režimu bez zbytočného zvýšenia príjmu kalórií.Tento spôsob je praktickým a nákladovo efektívnym riešením s optimálnou hygienou pre školu.

Filtračný dávkovač vody sme umiestnili v priestoroch jedálne, čím sme nahradili podávanie sladených nápojov počas vydávania obedov za čistú filtrovanú vodu. Prínosom pre školu je, že nie je potrebné vynakladať žiadnu ďalšiu prácu našich vlastných zamestnancov potrebnú pre objednávanie a manipuláciu s nápojmi. Ďalším prínosom je nepretržitá dodávka čistej vody, možnosť dopĺňania už použitých fliaš a zdravá náhrada za sladené alebo energetické nápoje.Je preukázateľné, že voda zvyšuje výkonnosť a vitalitu študentov, ktorá nahradí pitie džúsov, sladených nápojov alebo energetických nápojov, ktoré spôsobujú opačný efekt. Kvalita vody z filtračných automatov nie je ovplyvnená dlhšou dobou pracovného voľna (víkendy, dovolenky alebo prázdniny).

Študenti a zamestnanci školy budú mať prístup kedykoľvek ku čistej vode bez potreby zmeny fľaše.

 IMG 20211118 123456

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava