Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta.

John Muir

Príležitosť na zmenu pred školou

Vysadba stromov 00002Dnešným dňom sme opäť dokázali, že na životnom prostredí nám záleží. Klimatické zmeny a zásahy do životného prostredia nám nie sú ľahostajné a sme si vedomí toho, že budúcnosť závisí od správania, aké zvolíme vo vzťahu k prírode a nášmu okoliu, školskému prostrediu.

Tejto aktivite predchádzalo niekoľko projektov organizovaných v minulom školskom roku a preto pokračujeme, tentoraz vo výsadbe stromov pred školou. Najprv sme my, žiaci II.C a III.C vykopali výsadbové jamy podľa inštrukcií záhradnej architektky. Následne sme zasadili štyri stromy (hrab obyčajný stĺpovitý 2 ks a slivka čerešňoplodá Nigra 2 ks) pričom sme sa naučili používať potrebný substrát, hnojivo, kolky, a polkolky na ukotvenie stromov. Niektorí z nás sa naučili rezať s pílkou, ďalší tvoriť závlahový kruh. Veľká vďaka patrí zástupcom Americkej ambasády, ktorá výsadbu na škole financovala a taktiež vďaka tímu Brilliant Stars. 

 

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava