Online prednáška

cannabisPravda o drogách - tak to je názov online prednášky, na ktorej diskutovala Mgr. E. Botlíková z neziskovej organizácie Slovensko bez drog s našimi žiakmi z II.C. Napriek tomu, že žiaci už v minulosti mali prednášky na túto tému, interaktívna forma ich zaujala a  celkový pohľad na škodlivosť užívania drog na ľudský organizmus je prínosom a rozšírením ich vedomosti.

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava